Μ. Γερουλάνου 29 & Λάμψα, 115 24, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή 08.00-19.00

Νομικές υπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας όλων των μορφών. Μισθώσεις Επαγγελματικής Στέγης και Κατοικίας.

Σύνταξη καταστατικών σύστασης και συμφωνητικών τροποποίησης και λύσης όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΦΑΝΗΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ). Επιμέλεια διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις όλων των νομικών μορφών.

Νομικές υπηρεσίες δικαστικής προστασίας. Προσφυγές φορολογικού και ασφαλιστικού αντικειμένου. Ενδικοφανείς Προσφυγές. Ενστάσεις ΣΕΠΕ και ΙΚΑ. Αιτήσεις Θεραπείας.

Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα αστικού, εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου. Συμβάσεις εργασίας.

Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε, Πρακτικών Συνελεύσεων Εταίρων ΕΠΕ, ΙΚΕ.

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ και υποβολή αυτών μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας στο ΓΕΜΗ.

Λήψη Πιστοποιητικών για όλες τις εταιρικές μορφές από το ΓΕΜΗ και το Πρωτοδικείο. Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και τελών ΓΕΜΗ.

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα κληρονομικού δικαίου (Αποδοχές κληρονομιάς, αποποιήσεις, λήψη Πιστοποιητικών, Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, Δημοσίευση Διαθήκης, Διορθώσεις Ε9, Λήψη Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ).

Επικοινωνία

Η διεύθυνσή μας

Μ. Γερουλάνου 29 & Λάμψα,
Αμπελόκηποι 115 24, Αθήνα

Το Mail μας

info@protlog.gr

Τα τηλέφωνά μας

+30 210 6914515

+30 210 6994780

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.